Walna Door

ประตูลามิเนตด้วยลายไม้ธรรมชาติรุ่น Walna: ประตูทุกชิ้นที่เราผลิต ประกอบขึ้นด้วยมือของทีมงาน JF เราสนใจทุกๆรายละเอียดของชิ้นงานเลยทำให้ประตู Walna เป็นประตูที่มีคุณภาพสูงมาก ซึ่งประตูรุ่นWalna มีกรรมวิธีการผลิตเหมือนประตูไม้จริง และออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทาน วงกบประตูที่ใช้คู่กับประตูWalna จึงมีความแข็งแรงสูงมาก รับน้ำหนักได้ถึง 30-40 กิโลกรัม ซึ่งใช้คู่กับประตูไม้จริงได้อย่างหมดห่วง!

เวปไซต์ของ บจก. เจเอฟโปรไฟล์จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ระหว่างบริษัท และ ลูกค้า
ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้สามารถรับข่าวสาร และข้อมูลได้ตลอด
เวลาที่ท่านต้องการ เจเอฟโปรไฟล์ ยินดีให้บริการค่ะ

Monday: Friday: 09.00 - 18.00

  • Tel: 0-3432-3053-4, 0-3432-4171-2
  • Fax: 0-3432-6960-1
  • Email: info@jfprofile.com
  • Line ID: jf_profile
Scroll to Top