วงกบ ประตู UPVC


     วงกบ ประตู UPVC JF PROFILE ผลิตภัณฑ์วงกบของทางเรามีรุ่น B130, A300, A330, F328, B100 วงของทางมีการผลิต และ ออกแบบมาหลากหลายรุ่นให้คุณเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ ใช้ในการติดตั้ง แล้วทางเรายังมีการลามิเนตปิดผิวสีเดียวกัน กับผลิตภัณฑ์บานประตูของเพื่อความสวยงาม เข้าคู่กัน ดุจใช้ ไม้ แต่ได้ความคงทน และ อายุการใช้งาน ที่ยาวฝนานกว่าไม้จริง 

วงกบประตู รุ่น B130 เป็นวงกบแบบ 2″x5″ ติดตั้งเปียก

วงกบประตู รุ่น A300 เป็นวงกบแบบ 1.5″x4″ติดตั้งเปียก 

วงกบประตู รุ่น A330 เป็นวงกบแบบ 1.5″x4″ ติดตั้งแห้ง

วงกบประตู รุ่น F328 เป็นวงกบแบบ 2″x4″ ติดตั้งเปียก

วงกบประตู รุ่น B100 เป็นวงกบแบบ 2″x4″ ติดตั้งเปียก

      วงกบแบบติดตั้งเปียกคือ เป็นการติดตั้งแบบเดิมที่ใช้การตั้งวงกบ แล้วค่อยก่ออิฐฉาบปูนเข้ากับวงกบ

      วงกบแบบติดตั้งแห้งคือ เป็นการติดตั้งแบบใหม่ที่ทำงานปูนเรียบร้อยแล้วเว้นช่องปูนไว้สำหรับติดตั้ง

     นอกจากนี้บาน ประตู UPVC และ วงกบ UPVC ของเรา JF profile ได้ผ่านมาตรฐานในการผลิต มอก.1013/2533 จึงทำให้ท่านผู้บริโภคมั่นใจได้กับสินค้าของเรา แล้วสินค้าของเรายังมีคุณสมบัติในการป้องกันปลวก ป้องกันความชื้น ไม่ผุกร่อน ไม่ลามไฟ ป้องกันเชื้อรา และอายุในการใช้งานยาวนาน มากกว่า 20 ปี

    UPVC DOOR FRAME JF PROFILE Our jamb products are available in models B130, A300, A330, F328, B100. The door frame is produced and designed in various models for you to choose according to the appropriate location. used to install And we also have laminated off the same color skin. with door products for beauty, matching like using wood, but with durability and longevity that lasts longer than real wood

Door Frame Model B130 is a 2″x5″ frame, wet installation.

Door Frame Model A300 is a 1.5″x4″ frame, wet installation.

Door Frame Model A330 is a 1.5″x4″ frame, dry installation.

Door Frame Model F328 is a 2″x4″ frame, wet installation.

Door Frame Model B100 is a 2″x4″ frame. Wet installation.

      Wet-mounted transom is It is a traditional installation that uses the setting of the jamb. and then masonry and plaster to the frame

       Dry mounted transom is It is a new installation that has already worked on the mortar, leaving the mortar channel for installation.

     In addition, our UPVC door and UPVC frame JF profile has passed the standard in production. TIS 1013/2533 Therefore, consumers can be confident with our products. And our products also have properties to prevent termites. Anti-moisture, non-corrosive, non-flammable, anti-fungal and long service life, more than 20 years

ลิงค์สำหรับวิธีการติดตั้งวงกบแบบแห้งของ JF Profile: www………………………….

ลิงค์สำหรับวิธีการติดตั้งแบบเปียกของ JF Profile: www………………………….

บทความ: https://www.wazzadu.com/article/3634

เลือกดูวงกบ อื่น

SUB 204

 
ขนาด วงกบ ประตู UPVC
วงกบ upvc

บริษัท เจเอฟ โปรไฟล์ จำกัด
เลขที่ 24/33 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย7
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

Monday: Friday: 09.00 - 18.00

Scroll to Top