Project

ประตู UPVC

เขาทะลุ ชุมพร

Previous Next เขาทะลุ ชุมพร เขาทะลุ ชุมพร      เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น UDoor เป็นประตู เจาะช่องลมตามดีไซน์ ลามิเนตด้วยลายไม้สวยงามดุจไม้ธรรม แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน กว่าไม้      Choose UPVC door model UDoor as the door, punching air holes according to the design. Laminated with beautiful wood grain, like natural wood, strong, durable and lasts longer than wood.      ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ได้แก่มีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิวลามิเนตลายไม้ธรรมชาติ …

เขาทะลุ ชุมพร Read More »

โครงการอุ่นไอรัก ท้าลมหนาว

โครงการอุ่นไอรัก ท้าลมหนาว

Previous Next โครงการอุ่นไอรัก ท้าลมหนาว โครงการอุ่นไอรัก ท้าลมหนาว      เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น WALNA DOOR  เป็นประตูลามิเนตสีขาวลายไม้ เป็นชิ้นงานประกอบที่ประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญด้วยความปราณีต สวยงามทนทาน ประตู รุ่นนี้ นับว่าเป็นประตู รุ่นที่มีคุณภาพสูง เพราะ ประตู รุ่นนี้ถูกฉีดออกมาเป็นชิ้นงาน เมื่อได้งานที่เป็นชิ้นงานต่างๆ ตามที่ต้องการแล้ว ทางเราจะนำชิ้นงานมาลามิ ทีละชิ้น เมื่อลามิเนตชิ้นงานครบแล้วจะได้เป็น ชิ้นงานลามิเนตลายไม้ที่สวยงาม จากนั้น เราจะให้ช่างผู้ชำนาญการประกอบเข้า บานประตูด้วยความปราณีต      Choose UPVC door model WALNA DOOR is a white laminate door with wood pattern. It is an assembly piece that …

โครงการอุ่นไอรัก ท้าลมหนาว Read More »

บริษัท คิวบิเคิล อินทรีเรีย ดีไซน์

บริษัท คิวบิเคิล อินทรีเรีย ดีไซน์

Previous Next บริษัท คิวบิเคิล อินทรีเรีย ดีไซน์ บริษัท คิวบิเคิล อินทรีเรีย ดีไซน์      เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น Milly Door JFA  เป็นประตูลามิเนตลายไม้สีขาวงาช้างเจาะช่องลมตามดีไซน์ สวยงามทนทาน ประตูรุ่น Milly Door JFA เป็นประตูที่ทางเรา ทำการพัฒนามาเป็นรุ่น ล่าสุด ประตูรุ่นนี้ เราจะตั้งเป้าไปที่ความแข๊งแรงทนทานเป็นพิเศษ ด้วยความหนาของผนังบานประตู ถึง 2.0 มม. ส่วนดีไซล์ ทางเราเน้นไปที่ การออกแบบ และ ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ เช่น  โมเดิร์น ลอฟท์       Choose UPVC door, Milly Door JFA model. It is a …

บริษัท คิวบิเคิล อินทรีเรีย ดีไซน์ Read More »

โครงการคอนโดมิเนียมMANSION 4-5

โครงการคอนโดมิเนียมMANSION 4-5

Previous Next โครงการคอนโดมิเนียมMANSION 4-5      โครงการคอนโดมิเนียม MANSION 4-5 โครงการคอนโดมิเนียม ขนากใหญ่ของ ประเทศพม่า เพื่อนบ้านของเรา เลือกเรา บริษัท JF Profile ผู้ผลิต ประตู UPVC ชั้นนำของไทย มั่นใจได้ว่า ได้ของดีมีคุณภาพแน่นอน เพราะสินค้าของเรา ผ่านมตราฐาน มอก. เลือกใช้ประตู GT เป็นประเจาะช่องลมตามดีไซน์ สวยงามทนทาน ป้องกันความชื้น แมลง การผุกร่อน ใช้ได้นาน ทาทานกว่าประตูไม้      ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ประกอบเข้าบานด้วยช่างไม้มืออาชีพ ซึ่งคุณสมบัติของ ประตู PVC จะมีความคงทนกว่าไม้ ไม่ลามไฟ ทั้งยังสามารถปองกันความชื้อปลวกและการกัดกร่อนได้อีกด้วย รายละเอียดสินค้า แบรนด์ : JF Profile สินค้า : ประตู PVC สำหรับภายใน …

โครงการคอนโดมิเนียมMANSION 4-5 Read More »

ประตู UPVC

โครงการพันท้าย

Previous Next โครงการพันท้าย โครงการพันท้าย เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น UDOOR เป็นประตู ดีไซลน์เจาะช่องลมตามดีไซน์ ลามิเนตด้วยลายไม้ธรรมชาติ สวยงามทนทาน ดุจไม้ ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ได้แก่มีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิวลามิเนตลายไม้ธรรมชาติ ประกอบเข้าบานด้วยช่างไม้มืออาชีพ ซึ่งคุณสมบัติของ UPVC จะมีความคงทนกว่าไม้ ไม่ลามไฟ ทั้งยังสามารถปองกันความชื้อปลวกและการกัดกร่อนได้อีกด้วย     ประตู JF profile รุ่น UDOOR เป็นประตูรุ่นที่ทางบริษัท JF Profile ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบบาน ประตู UPVC แต่อยากได้ความหลากหลายมากกว่าประตูสีครีมและสีเทา       ประตู JF profile รุ่น UDOOR เป็นบานประตูที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของทางบริษัท JF Profile ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ผู้ใช้งานจริง ผู้ออกแบบ บริษัทสร้างบ้าน คอนโด และโรงแรมต่างๆ นับว่าเป็นบานประตูที่ทำให้ทางบริษัท JF profile เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง       บริษัท …

โครงการพันท้าย Read More »

Huahin Villa

Previous Next Huahin Villa Huahin Villa      เลือกใช้ประตู WALNA DOOR เป็นประตูบานประกอบคุณภาพสูงที่ประกอบบานด้วยช้างผู้ชำนาญการด้วยความปราณีต ลามิเนตด้วยลายไม้ธรรมชาติ ประตูเข้าห้องและประตูห้องน้ำเลือกใช้ประตู UDOOR เป็นประตูลามิเนต เจาะช่องลมตามดีไซน์     ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ได้แก่มีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิวลามิเนตลายไม้ธรรมชาติ ประกอบเข้าบานด้วยช่างไม้มืออาชีพ ซึ่งคุณสมบัติของ UPVC จะมีความคงทนกว่าไม้ ไม่ลามไฟ ทั้งยังสามารถปองกันความชื้อปลวกและการกัดกร่อนได้อีกด้วย รายละเอียดสินค้า แบรนด์ : JF Profile สินค้า : ประตู UPVC สำหรับภายใน รุ่น : WALNA DOOR, UDOOR คุณสมบัติ : ผ่านการรับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non-toxic) ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล : มอก. 1013-2533 ป้องกันความชื้อ ป้องกันแมลง ไม่ลามไฟ ไม่ผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน …

Huahin Villa Read More »

โครงการอริญญา

Previous Next โครงการอริญญา โครงการบ้านเดี่ยว 1 ชั้น      เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น Milly Door JFA ประตูหนา 2 มม. คุณภาพสูง และบานประตูสไลด์ WALNA  ลามิเนตลายไม้งาช้าง สำหรับโครงการโดยเฉพาะ พร้อมด้วยประตูห้องน้ำ JFW ดีไซน์ พิเศษ ใส่เกล็ดช่องลม ด้านล่างบาน      ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ได้แก่มีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิวลามิเนตลายไม้ธรรมชาติ ประกอบเข้าบานด้วยช่างไม้มืออาชีพ ซึ่งคุณสมบัติของ UPVC จะมีความคงทนกว่าไม้ ไม่ลามไฟ ทั้งยังสามารถปองกันความชื้อปลวกและการกัดกร่อนได้อีกด้วย รายละเอียดสินค้า แบรนด์ : JF Profile สินค้า : ประตู UPVC สำหรับภายใน รุ่น : JFA,JFW,WALNA DOOR คุณสมบัติ …

โครงการอริญญา Read More »

ประตู UPVC

โครงการเนเจอร์ปาร์ค

Previous Next โครงการเนเจอร์ปาร์ค โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลือกใช้ ประตู UPVC รุ่น Milly Door JFA ประตูหนา 2 มม. คุณภาพสูง และบานประตูสไลด์ JFA ดีไซน์ พิเศษ สำหรับโครงการโดยเฉพาะ พร้อมด้วยประตูห้องน้ำ UDoor ข้อดีของวงกบและบานประตูชุดนี้ ได้แก่มีรูปลักษณ์เหมือนไม้จริง ด้วยการใช้วัสดุพื้นผิวลามิเนตลายไม้ธรรมชาติ ประกอบเข้าบานด้วยช่างไม้มืออาชีพ ซึ่งคุณสมบัติของ UPVC จะมีความคงทนกว่าไม้ ไม่ลามไฟ ทั้งยังสามารถปองกันความชื้อปลวกและการกัดกร่อนได้อีกด้วย รายละเอียดสินค้า แบรนด์ : JF Profile สินค้า : ประตู UPVC สำหรับภายใน รุ่น : JFA,UDoor คุณสมบัติ : ผ่านการรับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non-toxic) ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล : มอก. 1013-2533 ป้องกันความชื้อ …

โครงการเนเจอร์ปาร์ค Read More »

Premium UWL Door ideas

Premium UWL Door ideas Previous Next MillyDoor UWL DOOR ประตู UWL – Best Grade for Ecosystem มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1013-2533 Hollow Profile บานหนา 35 มม. ผนังหนา 2 มม. โครงสร้างภายในแน่นหนา สามารถใส่ Digital lock ได้ เสริมแรงจุดยึงสกรูบานพับรองรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ ประตูไม่ตก ลามิเนตด้วยฟิล์มลายไม้ สวยเป็นธรรมชาติเพิ่มความโดดเด่น น้ำหนักเฉลี่ย 20 กก. (ขึ้นอยู่กับขนาด/รูปแบบ) รายละเอียดสินค้า แบรนด์ : JF Profile สินค้า : ประตู UPVC ภายใน รุ่น : JFA คุณสมบัติ ผ่านการรับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม …

Premium UWL Door ideas Read More »

Linux Garden Hotel

Linux Garden Hotel Previous Next ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีการใช้ประตู UPVC รุ่น UDoor จากแบรนด์ JF Profile ในทุกห้องพัก ทั้งหมด 2 สีด้วยกัน ได้แก่ สีขาวและสีวอลนัท และยังไม่ต้องห่วงเรื่องดีไซน์หรือความสวยงาม เพราะทาง JF ได้ดีไซน์มาเพื่อคุณ เข้ากันดีกับสเปซทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีความแข็งแรง ทนทานทุกการใช้งาน บานประตู UDoor จึงถูกใช้ในโครงการที่เน้นความหรูหรา ใช้งานง่าย แต่ต้องการความแข็งแกร่งนั่นเองรายละเอียดสินค้าแบรนด์ : JF Profileสินค้า : ประตู UPVC ภายในรุ่น : U Doorคุณสมบัติ :– ผ่านการรับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non-toxic)– ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล: มอก. 1013-2533– กันน้ำกันปลวก ตลอดอายุการใช้งานวัสดุ: UPVCพื้นผิวสัมผัส: PVC ลามิเนตลายไม้สี: ลายไม้ขาว ลายไม้สัก …

Linux Garden Hotel Read More »

Scroll to Top