Blog Post 3
การติดตั้งวกกบและบานประตู

ข้อมูลรุ่นวงกบติดตั้งแห้ง
1. กำหนดวัสดุของผนังกำแพงเพื่อติดตั้งจุดยุดสกรูของวงกบมีความแข็งแรง เช่น อิฐบล็อก อิฐแดง อิฐมวลเบา ฯลฯ
2. กำหนดขนาดความหนาของผนังกำแพง เพื่อเลือกรุ่นวงกบที่เหมาะสม เช่น 95 มม. 115 มม. เลือก SUB 204
3. ระบุวัสดุตกแต่งผิวผนังของกำแพง เช่น ติดกระเบื้อง หรือทาสี หรือ ติดวอลเปเปอร์
4. ระบุสถานะของพื้นให้ชัดเจน เช่น ปูกระเบื้องแล้ว หรือพื้นประตูมีธรณี
5. ขนาดของชุดประตูที่เลือก เอาขนาดของบานเป็นตัวตั้ง แล้วเลือกรุ่นวงกบ หลังจากนั้นทางบริษัทเขียนแบบหาขนาดของ
ช่องกำแพง เพื่อติดตั้งวงกบ
6. ถ้ามีแบบอยู่แล้ว สามารถเทียบหา ขนาดช่องและประตู จากตารามาตรฐานช่องปูน vs วงกบกับขนาดบานประตู
(แนะนำปรับขนาดกำแพงตามขนาดมาตรฐานบริษัทฯ เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ)
7. รูปแบบผนังกำแพง (ข้อมูลสำหรับวงกบที่มีซับ) และผนังต้องเป็นฉาก แนวตั้งและแนวนอนได้ระดับน้ำ เส้นทแยงมุม
ต้องเท่ากันไม่เบี้ยว
8. ระบุระยะเผื่อใส่ซับวงกบ ด้านซ้าย ด้านขวา และใต้ฝ้าของวงกบ
9. สถานะของพื้นตอนติดตั้ง ควรปูพื้นเรียบร้อยก่อนติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ประตูจะขูดกับพื้นเนื่องจากเผื่อระยะ
ช่องไฟไม่เพียงพอ
10. สกรูที่ยึดวงกบกับกำแพงเป็นอุปกรณ์เสริม แนะนำให้ยึดวงกบประตู ด้านซ้ายและด้านขวา อย่างน้อย 4 จุด (สกรูที่ยึด
วงกบประตูแบบยึดปูนไม่ต้องติดพุก) แบบสกรูเกลียวตลอดพร้อมพุกเบอร์ 7
วงกบประตูรหัส SUB204 ใช้สกรู 3 นิ้ว
วงกบประตูรหัส B130 ใช้สกรู 2 นิ้ว
วงกบประตูรหัส A300 ใช้สกรู 1.5 นิ้ว
11. ลูกบิด บานพับ กลอนประตู เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องตกลงก่อนสั่งผลิต ถ้าเป็นลูกบิดหัวกลมมาตรฐาน ทางบริษัทฯ
เจาะให้ฟรี ถ้าเป็นลูกบิดเขาควายแบบมีซองกุญแจ หรือดิจิตอล มีค่าใช้จ่ายในการเจาะ
12. ถ้าเป็นประตูบานคู่ ช่องไฟระหว่างบานประตูทั้งสองบาน เว้น 2 มม. บานคู่จะต้องเลือกรุ่นลูกบิดและติดกลอนด้านบน
2 จุด ด้นล่างรวม 2 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
13. น้ำหนักของวงกบ Sub 204 น้ำหนัก 2.5 kgs/m.

การเลือกใช้วงกบแต่ละรุ่น (SUB204/B133/A330)
1.การเลือกใช้วงกบแต่ละรุ่น
1.1 วงกบประตูรุ่น SUB204 เป็นวงกบประตูแบบมีซับวงกบ เหมาะกับขนาดกำแพง 95 มม. ถึง 115 มม.
1.2 วงกบประตูรุ่น B133 ไม่มีซับวงกบ เหมาะกับงานกำแพง 100 มม. ถึง 125 มม.
1.3 วงกบประตูรุ่น A330 ไม่มีซับวงกบ เหมาะกับงานกำแพง 100 มม.
2. ข้อดีของวิธีติดตั้งแห้งหรือการติดตั้งของชุดประตูที่ใช้ระบบน็อคดาวน์ คือ ติดตั้งเสร็จใช้งานได้เลย อีกทั้งใช้แรงงานและเวลา
ในการติดตั้งน้อยแต่ได้ปริมาณงานเป็นจำนวนมาก
3. วิธีการติดตั้งแห้งจำเป็นต้องให้สถาปนิคออกแบบขนาดของช่องปูนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้วงกบและประตูใส่ได้พอดี
4. ก่อนติดตั้งวงกบและบานประตูแบบแห้ง งานปูน งานสี งานกระเบื้อง หรืองานพื้น จะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5. การออกแบบขนาดช่องปูนจะต้องเป็นมาตรฐาน ตามที่สถาปนิคกำหนด หากช่องปูนไม่ได้มาตรฐานจะมีผลกระทบต่อการ
ติดตั้ง เพราะงานติดตั้งไม่สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความล่าช้าได้
6. ขนาดของช่องปูนขึ้นอยู่กับรุ่นของวงกบที่เลือกใช้ หมายความ ว่าขนาดประตูเท่ากันแต่เลือกรุ่นวงกบที่ไม่เหมือนกันขนาดของ
ช่องปูนก็ต่างกัน
7. ผนังของกำแพงต้องเรียบเนียน ไม่ขรุขระ แนวตั้งของช่องปูนต้องดิ่งได้ฉาก แนวนอนของช่องปูนต้องได้ระดับน้ำพอดี
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มม.
8. งานติดตั้งจะต้องมีแบบพร้อมลายเซ็นยืนยันความถูกต้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

Scroll to Top