Blog Post 2

วิธี Check สถานที่ในการติดตั้ง และวิธีติดตั้งวงกบประตูที่ถูกต้องที่สุด

  1. วัดขนาดความหนาของผนังกำแพงเพื่อคำนวณและติดตั้งจุดยึดสกรูและเลือกรุ่นของ ‘วงกบประตู’ ที่เหมาะสม มาตรฐานขนาดกำแพงส่วนใหญ่จะมีขนาด 9 ซม. (อิฐบล็อก อิฐแดง) ยกเว้นผนังที่กำหนดให้สร้างขนาดใหญ่พิเศษหรือ ผนังกำแพงสำเร็จรูปที่มีความกว้างขนาด 7.5 ซม.
  2. ตรวจสอบวัสดุตกแต่งผิวผนัง เช่น ติดกระเบื้อง ทาสี หรือติดวอลเปเปอร์
  3. ตรวจสอบสถานะของพื้นให้ชัดเจน เช่น ปูกระเบื้องแล้ว หรือ พื้นประตูมีธรณี

** สถานะของพื้น ตอนติดตั้ง ควรปูพื้น ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ประตูจะขูดกับพื้น เนื่องจากเผื่อ ระยะช่องไฟระหว่างบานกับพื้นไม่เพียงพอ

  1. รูปแบบผนังกำแพง และผนังต้องเป็นฉาก แนวตั้งและแนวนอนได้ระดับน้ำ เส้นทแยงมุมต้องเท่ากันไม่เบี้ยว
  2. ถ้าเลือกวงกบแบบมีซับวงกบ ตรวจสอบระยะเผื่อที่จะใส่ซับวงกบ ด้านซ้าย ด้านขวา และใต้ฝ้าของวงกบ
  3. สกรูทียึดวงกบกับกำแพงเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่างส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว แนะนำให้ยึดวงกบประตู ด้านซ้ายและด้านขวา อย่างน้อย 4 จุด (สกรูที่ยึดวงกบประตูแบบใช้ปูนยึดไม่ต้องติดพุก) แบบสกรูเกลียวตลอดพร้อมพุกเบอร์ 7

วงกบประตู ขนาด 2″ x 4″ แบบมีซับวงกบ SUB204 ใช้ สกรู 3 นิ้ว

วงกบประตู ขนาด 2″ x 5″ รหัส B130 ใช้ สกรู 2 นิ้ว

วงกบประตู ขนาด 2″ x 4″ รหัส A300 ใช้ สกรู 1.5 นิ้ว

UWL Door MillyDoor Installatio

บริษัท เจเอฟ โปรไฟล์ จำกัด
เลขที่ 24/33 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย7
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

Monday: Friday: 09.00 - 18.00

Scroll to Top