ตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามหรือประโยชน์ใช้สอย

เป็นความจริงแท้และแน่นอน ทุกคนอยากให้บ้านสวยด้วยกันทั้งนั้น แต่ละคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันออกไป อยากจะให้บ้านมีอย่างนั้น มีอย่างนี้ มุมนั้นอยากจะวางโต๊ะเล็ก ๆ มุมตรงนี้ควรแต่งด้วยโคมไฟ มีของตกแต่งอะไรต่ออะไรได้เท่าที่ความคิดจะนำพาไปได้

การเลือกซื้อวงกบ

วงกบประตู บางท่านก็อาจจะไม่รู้จักว่าคือส่วนไหนของบ้าน วงกบก็คือ ส่วนที่เป็นกรอบไม้บริเวณที่เอาบานประตูไปยึดติดด้วยบานพับ

การเลือกซื้อประตู

คุณประโยชน์อย่างแรกของ ประตูบ้าน นอกจากจะใช้เพื่อและปิดล็อกไม่ให้ผู้อื่นเข้ามายังตัวบ้านของเราแล้ว ประตูบ้านยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการตกแต่งบ้านอีกด้วย