Company Background

JF Company Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2001 ซึ่งบริษัท JF เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ผลิตประตู Laminated UPVC doors หรือประตูUPVC ที่ใช้กระบวนการลามิเนตด้วยลายไม้ JF เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายประตู UPVC ปีนี้ทางบริษัทหวังที่จะขยายตลาด รวมถึงการครอบคลุมร้านค้ารายย่อยและโมเดิร์นเทรด

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรามีนโยบายที่เป็นคุณภาพสูง ซึ่ง 80% ของผลิตภัณฑ์ประตูและบานซิงค์ของเรามีดีไซน์และลวดลายที่สวยงาม ต่างจากประตู UPVC ในท้องตลาดเมืองไทย ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นประตูบานเรียบและช่องลมแบบธรรมดา เราเห็นว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดค้นและทำประตู Laminated UPVC doors ที่มีลายสวยเหมือนไม้ธรรมชาติซึ่งนำเข้าฟิล์มลายไม้จากต่างประเทศ ทางบริษัท JF Profile เป็นบริษัทประกอบการ SME ไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

JF มุ่งเน้นให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจในการทำงาน ความสามัคคี มีทักษะความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานที่ดีและความโดดเด่นในผลงาน ใน 5 ปีที่ผ่านมาประตู UPVC ของบริษัทได้รับความนิยมในตลาด และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี

Distribution Channels

ไม่นานมานี้ ทางบริษัท JF Company ได้เปิดเพจใน Facebook ชื่อว่า JF Profile Co., Ltd (@JFProfiledoors)
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการติดต่อและบริการลูกค้า

Vision

Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “บริษัท JF มุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพและสร้างความเป็นผู้นำนวัตกรรมสินค้าประเภท UPVC ในประเทศไทย”พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการเป็นเลิศ ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน และมีต้นทุนที่แข่งขันได้

2. ส่งมอบคุณภาพสินค้าที่เป็นมาตรฐานและตรงต่อเวลา ด้วยบริการที่ดีกว่ามาตรฐาน

3. มีบริการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า

4. มีผลประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า

5. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์กรก้าวเติบโตไปด้วยกัน

6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เจเอฟ โปรไฟล์ จำกัด
เลขที่ 24/33 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย7
ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

Monday: Friday: 09.00 - 18.00

Scroll to Top